Slavnostní den pro Dresdner Stollen®

Slavností Stollenfest oslavují drážďanští pekaři a cukráři společně s několika sty tisíci hostů z celého světa svou drážďanskou vánoční štolu - Dresdner Christstollen®. Již 21 let je slavnost vrcholem drážďanské štolové sezóny.

Stalo se již tradicí, že v sobotu před druhým adventem vzdáváme gigantickou štolou hold tomuto oblíbenému vánočnímu pečivu. Slavnostní program na jevišti, prominentní hosté a v neposlední řadě pestrobarevný slavnostní průvod s více než 500 aktéry vytváří jedinečnou atmosféru pro jedinečnou slavnost.

Slavnostní drážďanskou štolu, která váží několik tun, doprovází na její cestě historickým starým městem štolová dívka, pekaři a cukráři z města, trumpetisté a bubeníci, vojáci a mnoho dalších účastníků průvodu.

Z náměstí Schloßplatz vede trasa průvodu podél nejkrásnějších pamětihodností saské metropole směrem na Štrýclmarkt. Obrovská štola je rozkrájena na tisíce porcí štolovým nožem dlouhým 1,6 metru a vážícím dvanáct kilogramů. Porce jsou prodávány návštěvníkům slavnosti. Velkou část výtěžku věnuje ochranný svaz Schutzverband Dresdner Stollen e.V. na charitativní účely a na podporu pekařského dorostu.

Z historie

Zwinger, kostel Hofkirche, lovecký zámek Moritzburg - bez Augusta Silného, kurfiřta saského a krále polského, by byl svobodný stát Sasko o řadu pamětihodností chudší. Jisté také je, že bez nejznámějšího saského kurfiřta by dnes neexistoval ani Dresdner Stollenfest. Proč? Na jaře roku 1730 pozval Friedrich August I. zástupce šlechty a armád z celé Evropy na vojenskou přehlídku, aby po ukončení Velké severní války demonstroval sílu své vojenské moci. Zeithainer Lustlager - tato největší a nejpřepychovější barokní slavnost všech dob, však zdůraznila nejen jeho vojenskou sílu, nýbrž také jeho slabost pro pompézní akce. Vrcholem slavnosti byla totiž obrovská vánoční štola vážící zhruba 1.800 kilogramů, kterou nechal kurfiřt k této příležitosti upéct a její výrobou pověřil drážďanského pekařského mistra Johanna Andrease Zachariase a 60 pekařských čeledínů.

Štola o rozměrech 18 loktů délky (zhruba 7 metrů) a 8 loktů šířky (zhruba 3 metry) byla velkým drážďanským štolovým nožem rozkrájena na 24.000 porcí a rozdělena mezi slavnostní hosty a vojáky. Mědirytina umělce Eliase Baecka je dodnes svědkem této podívané a dává tušit, jaké výzvě čelili kamnáři okolo stavitele Matthäuse Daniela Pöppelmanna, aby Augustovu slavnostní štolu vůbec bylo možno upéct.

Dnes je tato událost považována za původ slavností Dresdner Stollenfest. Na začátku 90. let minulého století pátral Dr. Peter Mutscheller, expert na umění a kulturu, z pověření společnosti Hommage Dresden GmbH po starých řemeslných tradicích, které upadly v zapomnění. Během svých rešerší v Mědiryteckém kabinetu metropole na Labi objevil svědectví o této barokní hostině. Nápad na Dresdner Stollenfest byl na světě.

A tak byla v roce 1994, tedy 264 let po konání Zeithainer Lustlager, znovu upečena drážďanská vánoční štola o váze 1.800 kilogramů a představena - tentokrát však nikoliv v Zeithainu, nýbrž přímo v historickém centru Drážďan.

Již v prvním roce, kdy se Stollenfest konal, slavili tisíce obyvatel Drážďan a jejich hosté na počest tohoto tradičního pečiva. Dnes, o 20 let později, je slavnost považována za vrchol předvánočního dění v Drážďanech.

Od Augustova dvora po obrovskou štolu - Program na rok 2014

od 9.30 hod. Zahájení programu na náměstí Schloßplatz
okolo 11.00 hod. Zahájení slavnostního průvodu
okolo 11:50 hod. Příchod slavnostního průvodu na Štrýclmarkt
okolo 12.10 hod. Nakrojení obrovské štoly a zahájení prodeje

Trasa průvodu